Safir er blevet Rally Begynder Mester 24. juni 2020.


Hun har bestået Begynderklassen med 98 point den 29.02.2020 og blev 2. vinder –
90 point den 20.06.2020 og blev 3. vinder og 4 dage senere fik hun 82 point, det var nok.