Der er råvildt på marken

Det er lidt mærkeligt, at råvildt kommer så tæt på, når hundene er i haven.
Tryk på billedet.

Efterafgrøder smager godt, når de har fået frost.
Jeg pudser vinduer en gang imellem.